Корпус української мови*


цитат на текст по символів

Про пошук
* Загальномовний (або національний) неанотований та несистематизований корпус української мови. Містить 6,6 Гб україномовних текстів з електронної бібліотеки Чтиво. Відповідно, не всі тексти є достатньо добре вичитаними та якісними, щоб відповідати вимогам корпусної лінгвістики. Радимо ставитися з пильністю та критичним мисленням до результатів пошуку, а надто — у спірних ситуаціях. Додаткове консультування із паперовим першоджерелом чи сканом (у багатьох випадках наявного через посилання) буде необхідним для будь-якого серйозного дослідження.